תקנון האתר

1. כללי

1.1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

1.2. האתר משמש כחנות (להלן: "החנות") אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים. כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה בחנות.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "momentum-bikes", לכל דבר ועניין, לכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

1.5. "momentum-bikes" מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.5.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

1.5.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב"momentum-bikes" או בצדדים שלישיים כלשהם.

1.5.3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם "momentum-bikes" או מי מטעמה.

1.5.4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר "momentum-bikes"

1.5.5. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם, גנוב או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.5.6. במידה ולא קיים מלאי זמין למכירה אשר טרם עודכן בחנות.

2. אודות המכירה והמוצרים

2.1. "momentum-bikes" מאפשרת לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובמחירים אטרקטיבים, וניתנת אחריות מלאה ממעבדות "momentum-bikes" על כל המוצרים.

2.2. ניתן לקבל פרטים אודות כל מוצר באתר או ליצור קשר עם החנות בטלפון או במייל.

2.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר המבוקש ולאחר מכן ללחוץ על "הוסף לסל". לאחר אימות הפרטים כמשתמש רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע " momentum-bikes" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל או/ו בטלפון תוך שלושה ימי עסקים.

חשוב להבהיר, הרשמה ל" momentum-bikes" מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות " momentum-bikes", אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של " momentum-bikes".

3. ביטול רכישות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

3.1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות.

לא ניתן לבטל עיסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה

3.2. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – , (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים " momentum-bikes" או בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי. אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. הנך רשאי לבטל שירותים שרכשת בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות היה אמור להינתן.

כמו כן לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, לרבות מחשבים בקונפיגורציה מיוחדת או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.

3.3. סכום הזיכוי המקסימלי יהיה הזיכוי אותו שולם עבור המוצר, החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, עובדן זמן וכו'

אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח.

3.4. אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

3.5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.

3.6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

3.6.1. אם נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, רשאי הלקוח לבטל עסקה ללא תשלום דמי ביטול.

3.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין

3.6.3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין

3.6.4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

3.6.5. הודעה על ביטול העיסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

3.6.6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון

3.6.7. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

4. שיטת המכירה בחנות

4.1. מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש.

הגולש בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה).

ניתן לרכוש את המוצרים כל שעות היממה.

5. אספקת והובלת המוצרים

5.1. שימו לב! באחריות הלקוח לבדוק התאמת המוצר ושלמותו להזמנתו לפני התקנתו, לא יתקבלו שום תלונות לגבי התאמת המוצר/הצבע/הגודל/החלוקה וכו' לאחר ההתקנה

5.2. יש לבדוק שלמות המוצר בקבלתו ובמידה של בעיה להודיע לנו מיידית באמצעות הודעה למספר המופיע באתר, ו/או דואר אלקטרוני.

5.3. החנות תדאג לספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם צויין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי.

5.4. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

5.5. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

5.6. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

5.7. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

5.8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח

5.9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי

עסקים, יום א'-ה' לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

6. דמי משלוח ומשלוחים חריגים*

6.1. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

6.2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.

6.3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. לקוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה והמוצר יחזור לחנות, יחוייב שוב בדמי המשלוח כדי שהחבילה תישלח שוב.

6.4. סימון בכוכבית (*) בצמוד לסוג משלוח מהווה משלוח ליעד חריג, ההגעה לישוב כזה הינה בין פעם אחת לשלושה פעמיים בשבוע, במידה ונבחרה אופציית משלוח מהיר והישוב הנבחר הוא יעד חריג עם כניסה מצומצת, לא יזוכה הלקוח על דמי המשלוח ששילם. יש ברשות הלקוח קישור בתחתית האתר המוביל לרשימת ישובים חריגים, בה ניתן לבדוק הגעה לישוב הנבחר. ניתן לראות קישור גם כאן – https://www.orian.com/OrianSearchServices/

 

7. כללים נוספים

7.1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

7.2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

7.3. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7.4. הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

7.5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

7.6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה. שימוש בהם והצגתם מותנית באישור בכתב ממפעילת האתר.

7.7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.8 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

 

8. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

8.1. מעבר לשימוש הנ"ל מומנטום\momentum-bikes מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא עפ"י כל דין ו/או האמור בהסכם זה ואו אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

8.2. חברת מומנטום\momentum-bikes נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר החברה אלא בשרת המאושר לכך ע"י חברות האשראי. כל שאר המידע נשמר ומוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מומנטום\  momentum-bikes לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8.3. חברת מומנטום\momentum-bikes מתחייבת שלא להעביר את פרטי האשראי של הלקוח לצד ג' כלשהו, ללא הרשאתכם אלא עפ"י כל דין ו/או האמור בהסכם זה אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

9. שירות לקוחות

9.1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות במייל או בטלפון.

 

תפריט נגישות